Tester

De tester vi använder oss av har såväl hög reliabilitet som validitet. Det är viktigt att testerna mäter det de ska och även över tid.

De företag som vi köper våra tester från är TalentQ och EQ Europe. 

De tester vi certifierat oss inom är:

  • Dimensions som mäter personlighet
  • Drives som mäter motivation och attityder
  • Elements som mäter logisk-, numerisk- och verbal förmåga
  • EQ-i 2.0 som mäter emotionell intelligens

Testerna är ett komplement till personliga samtal, intervjuer och referenser. De är ett hjälpmedel i både extern och intern rekrytering, men också för att nå bättre framgång i arbetet med Talent Management och vid organisationsutveckling.

StepAhead HR & Rekrytering AB