Rekrytering

Vi kan hjälpa dig i din rekryteringsprocess på olika sätt. Ibland har man behov av mer hjälp och ibland av mindre. Ibland vill man gärna visa att man som företag expanderar och rekryterar. Ibland vill man det inte. I vissa fall är det känsligt. Vi kan hjälpa er med:

  • Annonsrekrytering
  • Search
  • Second Opinion

Vi rekryterar chefer och specialister inom områdena ekonomi/administration, marknad/försäljning och bygg.

StepAhead HR & Rekrytering AB