HR stöd/Interim HR

Vi är specialiserade inom några områden och finns på plats som stöd i er organisation under kortare eller längre perioder. De områden vi har kompetens inom är:

  • Kompetenskartläggning
  • Rekrytering
  • Talent Management
  • Great place to work/employer branding

Viktigt att påpeka är att alla insatser måste samverka med företagets mål och visioner.

StepAhead HR & Rekrytering AB