Due Diligence HR

Inför företagsförvärv eller -sammanslagning är det viktigt att kunna värdera företaget på rätt sätt. I det ingår även personalens kompetenser och drivkrafter.

Många gånger riktas energin inåt i bolaget under en lång period i de här processerna. Sätter man in åtgärder tidigt processen finns möjlighet att bibehålla effektivitet och prestation även under förändringen.

Vi kartlägger genom studiebesök, intervjuer och tester i organisationen. 

StepAhead HR & Rekrytering AB